Employment

 

 

 

 

 

 

CONTACT THOMAS
thomas.christodoulou@demetriades.com
+357 25 800000

THOMAS CHRISTODOULOU

Partner at Litigation Department

 

 

 

 

 

 

CONTACT SKEVI
skevi.roussou@demetriades.com
+357 25 800000

SKEVI ROUSSOU

Counsel at Litigation Department

 

 

 

 

 

 

CONTACT GEORGE
george.christodoulou@demetriades.com
+357 25 800000

GEORGE CHRISTODOULOU

Consultant at Litigation Department